Home Page Image

WordFactory

tel. +31 302720520

info@wordfactory.nl
 

wf-logo

 

 

Copyright
© WordFactory 1995-2017

WordFactory en het WordFactory-logo zijn geregistreerde handelsmerken van WordFactory.
Alle overige product- en/of bedrijfsnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de respectieve eigenaren
.


 Wordy Sites


 

In dit overzicht van interessante sites beperken we ons tot één onderwerp: woorden.

Allereerst moeten we echter uw aandacht vestigen op onze OOGjes-site. Op www.wordfactory.nl/oogjes staat de collectie OOGjes: het gespeelde woord. Snel kijken!

Onze Wordy Sites zijn ingedeeld in de volgende rubrieken:

 1. Elektronische literaire tijdschriften
 2. (Inter)Actieve woorden
 3. eBooks
 4. Online bronnen
 5. Van woordenlijst tot encyclopedie
 6. Over de Nederlandse taal
 7. Taal en linguïstiek
 8. Bibiliotheekcatalogi
 9. Bijzondere internetboekhandels
 10. Opinies
 11. Opperlan(d)s

Elektronische literaire tijdschriften

Hyperizons Hyperfictie/interactieve fictie.

The Alt-X Online Publishing Network

Hyperfictie/interactieve fictie.

Eastgate Q Review of Hypertext Hyperfictie/interactieve fictie.
De Brakke Hond Vlaams literair tijdschrift.
De Gekooide Roos Nederlands literair tijdschrift.
(Inter)Actieve woorden
Magnetic Poetry Online aan de gang met de befaamde Magnetic Poetry Kits.
A Word A Day Een dagelijkse herinnering aan uw vak?

Jij Je Zin!

Samen schrijven in het Nederlands.

GRAMMATRON

Een "public domain narrative environment".

Visual Thesaurus De Plumb Design Visual Thesaurus is een bijzonder fraai en goed werkend voorbeeld van het toepassen van webtechnologie voor het ontsluiten van taal.
Kurzweil Cyberart De gratis Cybernetic Poet van Ray Kurzweil.
Word Spy Engelse woorden in alle soorten en maten.
Save The Words Adopteer een bijzonder woord en lever daarmee een bijdrage aan het behouden blijven van de taalrijkdom.
eBooks
Project Gutenberg Download honderden Engelstalige boeken en geschriften waarop geen copyright meer berust. De lijst wordt echter niet altijd even goed bijgehouden.
Project Gutenberg Duitsland Download 2 terrabyte aan Duitstalige werken.
Laurens Janszoon Coster Download rechtenvrije Nederlandstalige klassiekers.
eBook.nl E-books voor alle apparaten waarop je zo'n boek kunt lezen: computer, e-reader, smartphone en tablet.
The Online Books Page Overzicht van meer dan 30.000 gratis boeken op het Web.
Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren dbnl, de site van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, bevat literaire teksten, secundaire literatuur en aanvullende informatie als biografieën, portretten en hyperlinks.
Online bronnen
Bibliomania Honderden boeken en teksten waarin online kan worden gezocht:

Zoekwoord(en):
Combinatie: Formaat:
Scope:

Van woordenlijst tot encyclopedie
Encyclopædia Britannica Ooit onbetaalbaar, ooit bijna weggevaagd, nu een beetje gratis maar aantrekkelijker dan ooit.
Webster Dictionary De Webster online.
The WorldWideWeb Acronym and Abbreviation Server Zoek de betekenis van acroniemen en afkortingen.
Glossaries by Language Verwijzingen naar woordenboeken en termenlijsten gerangschikt op taal, en naar services, resources, tools, enz.
refdesk Veel feiten verstopt op Internet toegankelijk via een enkele site.
Verbix

Grammatica, samenstellingen, vervoegingen, tweetalige woordenlijsten, en nog veel meer.
Er worden maar liefst 50 talen ondersteund, van Afrikaans tot Wolof. Ze zijn met 15 andere talen bezig en er worden er nog 35 bestudeerd.

Herbarum 22-talig met plantennamen en medicinale werking.
Bron: Erik Gotfredsen.
Omgekeerd woordenboek Voer een beschrijving in en vind het woord. (Site is slecht bereikbaar)
Bron: Wimjan.
Genus

Voer een woord in en vind het geslacht.
Bron: Wimjan.

Puzzelwoordenvinder Prima online-woordenboek. (Site is slecht bereikbaar).
Bron: Wimjan.
Woordenboek technisch

Engels-Nederlands en Nederlands-Engels (zeer uitgebreid).
Bron: Jakob Vlietstra.

Verklarende woordenlijst IT-termen

Nederlands-Engels met Nederlandse omschrijving. Termen uit CAD/CAM, Logistiek, Kunstmatige Intelligentie, Grafische Informatieverwerking, Software Engineering, Elektronica en Telecommunicatie.
Bron: Jakob Vlietstra.

Verklarende woordenlijst elektronica Engels-Nederlands met Nederlandse omschrijving.
Bron: Jakob Vlietstra.
Lexicon computer

Nederlands/Engels met Nederlandse omschrijving. Ook begrippenlijsten in andere taalcombinaties.
Bron: computerwoorden.nl (Geert Bos).

Lexicon medisch Engels, Nederlands, Deens, Frans, Duits, Italiaans, Portugees en Spaans. Zowel de technische als de populaire term. Omschrijving in betreffende taal.
Bron: de Europese Commissie (DG III) en het Heymans Institute of Pharmacology van de Universiteit van Gent.
Lexicon beurshandel

Engels met Nederlandse omschrijving.
Bron: wallstreetweb.nl.

Ergane Gratis meertalig woordenboekprogramma (inclusief source code in VB 3), plus woordenlijsten voor meer dan 50 talen.
Freelang Gratis woordenboekprogramma + woordenlijsten in 6 taalcombinaties.
ScienceWorld

Eric Weisstein's ScienceWorld. Natuurlijk niet echt een "wordy site', maar te mooi om weg te laten.

WolframAlpha

Indrukwekkende functionele schatkamer op het web. Ook dit is geen echte "wordy site' maar voer hem maar eens een paar woorden! Tip: ben je in het bezit van een Android- of iOS-apparaat, haal dan de app op.

Wikipedia

Een Nederlandstalige encyclopedie volgens het wiki-concept: het online en (vrijwel) zonder redactie schrijven en bewerken van entries door eenieder die zich daartoe geroepen voelt.
Interessant project maar uiteraard zeer wisselend van kwaliteit.
Ook beschikbaar in/voor vele andere talen waaronder het Engels, Deens, Duits, Esperanto, Spaans, Frans, Pools, Portugees en Zweeds.

iate Inter Active Terminology for Europe: site van de EU voor het online vertalen van EU-termen en -vakjargon.
Over de Nederlandse taal
Onze Taal Het klassieke Genootschap. In 1999 verscheen een aardig boek van de webmaster genaamd "computers & taal".
TaalThuis Interessante site over het Nederlands (wordt niet meer bijgehouden).
Het beste van nl.taal Een bloemlezing uit de nieuwsgroep nl.taal van 1996-1998.
Van Dale Taalweb Van Dale Taalweb: online woordenboek, interessante woorden, taalwenken, etc.
Evenwaardig Nederlands Lijst van Engelse woorden en termen met een volgens de auteur prima Nederlands equivalent. Bron: Dick van Zijderveld.
De Elektronische ANS Elektronische versie van de befaamde Algemene Nederlandse Spraakkunst.
Het woordenreservaat Informatieve en speelse site over woorden van Frans Collignon.
Taal en linguïstiek
iLoveLanguages Links naar online taallessen, woordvertalingen en programma's die u helpen een taal te leren
Bibliotheekcatalogi
Amsterdam Bibliotheekcatalogus Universiteit van Amsterdam.
Leiden Bibliotheekcatalogus Universiteit van Leiden.
Utrecht Bibliotheekcatalogus Universiteit van Utrecht.
Nationaal Catalogus Koninklijke Bibliotheek.
Bijzondere internetboekhandels
De Slegte Ramsj online.
Boekenvondst Antiquarische boeken zoeken bij meerdere handelaren tegelijk.
Powell's Books Gebruikte, zeldzame en ... nieuwe boeken.
Antiqbook Overkoepelende Europese site voor antiquarische en tweedehands boeken.
ILAB-LILA Internationale vereniging van antiquarische boekhandelaren.
ABAA Amerikaanse vereniging van antiquarische boekhandelaren.
Advanced Book Exchange Noemt zichzelf de grootste martktplaats voor gebruikte, zeldzame en out-of-print boeken.
ZVAB Zentralen Verzeichnis Antiquarischer Bücher.
Galaxidion Le marché du livre ancien ou épuisé
Opinies
The Right to Read Klassiek discussiestuk van Richard Stallman over de rechten en plichten van lezers van e-boeken (voorspelt een Software Protection Authority).
How Much Info Een oud onderzoek naar het volume aan woorden die wij mensen jaarlijks verwerken.
The Digital Millennium Copyright Act Het lezen van e-boeken is in Amerika nu reeds onderhevig aan de Digital Millennium Copyright Act. Europa zal ongetwijfeld snel volgen.
Opperlands & opperlans

Het jaar 2002 was een feestelijk jaar voor de liefhebbers van de Nederlandse taal. Na 21 jaar van verzamelen, koesteren, proeven, kijken en wegen heeft Battus zijn Opperlans! Taal- & letterkunde in maart doen laten verschijnen, een nieuwe geheel herziene uitgave van zijn Opperlandse taal- & letterkunde. Uit de mond van de schrijver zelf mochten we optekenen dat dit de laatste Opperlan(d)s in boekvorm is (ja er is sprake van een website, maar niet van eigen hand). Geniet dus maar met volle teugen van dit werk. Een van de - waarschijnlijk bewust aangebrachte - drempels in Opperlans is het ontbreken van een index. Zo staat er een prachtig verhaal in over de 100 woorden voor sneeuw van de eskimo's maar probeer het maar eens terug te vinden. Wellicht een uitdaging voor liefhebbers om een index op het web te zetten en bij te houden.

OOGjes De site van Marcel Brugmans over "het gespeelde woord."
elfletterig Fraaie woordige site van het Elfletterig Genootschap.
Opperlands Site van Andree Hollander over Opperlands.
Hugo Brandt Corstius Site van Mats Beek met een bi(bli)ografie van de stichter van het Opperlands en Opperlans.
Over Opperlans Aad van de Wetering (zie ook hieronder) over Opperlans.
Maanrag Site van Onno Zweers met anagrammen en de mogelijkheid om Maanrag, zijn anagrammenprogramma, te downloaden of Sater, zijn online anagrammenmaker, te gebruiken.
Paitsi annagrammeja Finse online anagrammenmaker. Ook met Nederlandse woordenlijst!
Alan Cooper's Homonyms Engelse homoniemen.

The Linguistic Anomalies File

Site over "recreational linguistics" van John Zingman.

Letters en cijfers Fraaie site van Aad van de Wetering met zeer veel Opperlands.
Site van Aad van de Wetering voor het downloaden van diverse woordprogramma's.
Word Ways In het Angelsaksische taalgebied zijn "logology" en "recreational linguistics" de trefwoorden waarmee op internet het Engelse Opperlands kan worden ontsloten. De guru daar lijkt Ross Eckler te zijn, hoofdredacteur van het magazine Word Ways. Reeds gepubliceerde artikelen kunnen met wat gegoogle soms worden gevonden.
Eenletterwoordenboek: Achter de letter Diedrik van der Wal heeft het voor elkaar gekregen om meer dan 300 lemma's te produceren over Nederlandse woorden van slechts één letter.
Anagrammen Site van M. Feenstra die ook een puzzelwoordenboek en een rijmwoordenboek biedt.

WordFactory-anagrammen

(uit eigen corpus, niet voorkomend op de site "Letters en cijfers" van Aad van de Wetering)

Lange lelijke anagrammen
21 letters:
> ministerportefeuilles - ministersportefeuille
> edelgrootachtbaarder - grootedelachtbaarder

Fraaie anagrammen
15 letters:
> kaarsensnuiters - sierkunstenaars

14 letters:
> schematisering - germanistische
> kaarsensnuiter - sierkunstenaar

13 letters:
> vriendenkring - verdrinkingen
> kinderdokters - stikdonkerder
> personaliteit - interpolaties
> munitiewagens - uitwasemingen
> ministerraden - administreren
> vaderplichten - prachtlievend
> moerasplanten - aanstrompelen
> vraagstelling - angstvalliger

Omdraaibetekenisanagrammen
15 letters:
> denationaliseer - nationaliseerde
> decentraliseren - centraliseerden
> demilitariseren - militariseerden

Vanaf 14 letters en minder zijn er veel van deze omdraaibetekenisanagrammen.

Omdraaianagrammen
15 letters:
> gevangenisstraf - strafgevangenis

Dit type is eindeloos te componeren in het Nederlands.

Veelanagrammen
8 woorden:
> koerst - korset - koster- koters- kroest - orkest - stoker - trekos
> nestor - rosten - rotsen - snoert - storen - tenors - torens - torsen